Vastuullinen pelaaminen on tärkeä aihe, joka herättää yhä enemmän huomiota niin pelaajien, pelialan toimijoiden kuin yhteiskunnan tasolla. Pelaamisen tulee olla hauskaa ja viihdyttävää ajanvietettä. Mutta kaikilla tämä ei välttämättä valitettavasti toteudu. Useita tarinoita kuulee mitä on tapahtunut kuin pelaaminen karkaa käsistä. Taloudelliset vaikeudet ja syvä ahdinko seuraa.

Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, mitä vastuullinen pelaaminen tarkoittaa ja miten sitä voi toteuttaa käytännössä.

Vastuullinen pelaaminen tarkoittaa pelaamista, jossa otetaan huomioon pelaajan oma hyvinvointi sekä yhteiskunnan tarpeet ja normit. Se tarkoittaa sitä, että pelaaja tunnistaa oman pelikäyttäytymisensä riskit ja hallitsee niitä, jotta pelaaminen ei aiheuta haittoja. Vastuullinen pelaaminen edellyttää myös pelialan toimijoilta vastuullista liiketoimintaa, joka perustuu eettisiin periaatteisiin ja peliongelmien ehkäisyyn. Parhaat pelisivut ovat ottaneet vastuullisen pelaamisen vakavasti ja sinä voit pelaajana asettaa rajoja omalle pelaamisellesi.

Näin sinä pelaat vastuullisesti: Aseta rajat

Vastuullisen pelaamisen toteuttaminen edellyttää pelaajalta tietoa, itsetuntemusta ja hallintakeinoja. Tärkeää on tunnistaa omat riskitekijät ja asettaa itselleen pelirajat. Pelirajojen avulla pelaaja voi hallita omaa pelaamistaan ja välttää liiallisen pelaamisen aiheuttamia haittoja. Pelirajat voivat olla esimerkiksi tietty rahasumma, jonka pelaaja asettaa itselleen pelisessioille, tietty aikamäärä, jonka pelaaja haluaa käyttää pelaamiseen, tai tiettyjen pelien tai vedonlyöntimuotojen rajaaminen.

Lisäksi pelaajan tulee seurata omaa pelikäyttäytymistään ja tarkkailla omaa pelikassaa. Jos pelaamisesta tulee liian iso osa omaa arkea tai pelaaja käyttää pelaamiseen rahaa, jota hänellä ei ole varaa menettää, on syytä harkita pelikäyttäytymisen muuttamista tai ammattilaisen avun hakemista. Peliongelmat eivät ole harvinaisia, ja on tärkeää tunnistaa ongelmat ajoissa ja hakea apua tarvittaessa.

Vastuullisen pelaamisen kannalta on tärkeää myös valita luotettava ja vastuullinen pelisivusto tai -yritys. Luotettavilla toimijoilla on vastuullisen pelaamisen käytännöt ja työkalut käytössään. Esimerkiksi hyvän pelisivuston tarjoamat työkalut, kuten pelirajojen asettaminen ja peliajan seuranta, voivat auttaa pelaajaa hallitsemaan omaa pelaamistaan.

Lisäksi vastuullinen pelisivusto tarjoaa tietoa peliongelmien ehkäisystä ja mahdollisuuksista hakea apua. Useimmat pelisivustot tarjoavatkin tietoa peliongelmista, apuvälineitä ja linkkejä auttaviin tahoihin. Pelaaja voi myös ottaa yhteyttä pelisivuston asiakaspalveluun, jos hän tarvitsee apua tai haluaa asettaa itselleen pelirajoja.

Vastuullinen pelaaminen on myös pelialan toimijoiden vastuulla. Pelialan yritykset ovat velvollisia noudattamaan vastuullisen pelaamisen periaatteita ja tarjoamaan pelaajilleen työkalut pelikäyttäytymisen hallintaan. Pelialan toimijoiden tulee myös varmistaa, että pelaajat ovat tarpeeksi informoituja ja tietoisia vastuullisen pelaamisen periaatteista.

Vastuullinen pelaaminen on tärkeä asia

Vastuullinen pelaaminen on tärkeää, sillä se auttaa estämään peliongelmia ja niiden haittoja. Parhailla pelisivuilla vastuullinen pelaaminen on huomioitu ja pelaajista huolehditaan.

Peliongelmat voivat aiheuttaa rahallisia ongelmia, työ- ja opiskelusuoritusten heikkenemistä sekä sosiaalista eristäytymistä. Ne voivat myös vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. Vastuullinen pelaaminen auttaa myös pelialaa toimimaan eettisesti ja vastuullisesti.

Peliongelmaan pitää hakea apua

Suomessa on useita tahoja, jotka tarjoavat apua peliongelmaan. Näitä ovat muun muassa Peluuri, A-klinikka sekä erilaiset vertaisryhmät ja yhdistykset. Peluuri on valtakunnallinen pelihaittojen ehkäisy- ja hoitokeskus, joka tarjoaa tietoa, neuvontaa ja apua peliongelmiin liittyvissä asioissa. Peluurin palvelut ovat avoinna kaikille ja ne ovat maksuttomia.

A-klinikat tarjoavat myös apua peliongelmiin. A-klinikkasäätiön verkkosivuilta löytyy tietoa erilaisista palveluista, jotka voivat auttaa peliongelman hoidossa. Näihin palveluihin kuuluvat muun muassa yksilö- ja perhehoito, vertaisryhmät ja koulutus. A-klinikkasäätiön palvelut ovat valtakunnallisia ja niitä tarjotaan eri puolilla Suomea.

Vertaisryhmät ja yhdistykset ovat myös hyvä paikka hakea apua peliongelmaan. Näiden ryhmien jäsenet ovat yleensä itse kokeneet peliongelmia ja he voivat tarjota arvokasta tukea ja ymmärrystä. Vertaisryhmät ja yhdistykset tarjoavat myös tietoa peliongelmien ehkäisystä ja ne voivat auttaa löytämään muita sopivia palveluita.

Ole rehellinen itsellesi

Ennen apua kannattaa tehdä rehellinen arvio omasta tilanteesta. On tärkeää tunnistaa, että peliongelma on todellinen ja että se vaikuttaa merkittävästi omaan elämään ja hyvinvointiin. Kun peliongelman olemassaolo on tunnustettu, seuraava askel on hakea apua.

Apua voi hakea monella tavalla. Useimmat palvelut tarjoavat mahdollisuuden olla yhteydessä heihin puhelimitse tai sähköpostitse. Tietoa apua tarjoavista palveluista löytyy esimerkiksi Peluurin tai A-klinikkasäätiön verkkosivuilta. Jos peliongelma on erittäin vakava, kannattaa hakea apua välittömästi esimerkiksi päivystysnumerosta 112 tai lähimmältä päivystyspoliklinikalta.

On myös tärkeää muistaa, että avun hakeminen on rohkeaa ja vastuullista. Peliongelman kanssa ei tarvitse jäädä yksin, ja apua on saatavilla. Tärkeintä on tunnistaa oma tilanne ja hakea apua tarvittaessa.

Yhteenveto

Vastuullinen pelaaminen on tärkeä aihe, joka koskettaa kaikkia pelaajia ja pelialan toimijoita. Se tarkoittaa pelaamista, jossa otetaan huomioon pelaajan oma hyvinvointi sekä yhteiskunnan tarpeet ja normit. Vastuullinen pelaaminen edellyttää pelaajalta tietoa, itsetuntemusta ja hallintakeinoja. Pelialan toimijoiden tulee tarjota työkaluja ja tietoa vastuullisesta pelaamisesta. Vastuullisen pelaamisen merkitys korostuu peliongelmien ehkäisemisessä ja pelihaittojen vähentämisessä.